Ηλεκτρολογικοί Πίνακες

Όπως προαναφερθήκαμε στην εισαγωγή η ΜΕLCAL διαθέτει ηλεκτρολογικό τμήμα εγκαταστάσεων καθώς και τμήμα εξοπλισμού ηλεκτρολογικών πινάκων.

Οι ηλεκτρολόγοι τεχνικοί με μεγάλη και μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τους ψυκτικούς μας παρέχουν μεγάλη εγγύηση στα μηχανήματα εξοπλισμού και στα ψυγεία.

Οι πίνακες βασισμένοι στο ηλεκτρολογικό σχέδιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταστήματος είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα υλικά και από τους πλέον επώνυμους οίκους κατασκευαστών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ η συναρμολόγηση τους γίνεται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Έτσι σας δίνεται ολοκληρωμένη λύση για το κατάστημα σας. Με εγγύηση, με ασφάλεια, με λιγότερο χρόνο και ευθύνη, του ενός προμηθευτή.

Ηλεκτρολογι...
Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Ηλεκτρολογικοί Πίνακες
Ηλεκτρολογι...
Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Ηλεκτρολογικοί Πίνακες