Αυτόνομα Μηχανήματα

Η επόμενη κίνηση μετά την εποχή του πάγου.

Λύση αποδεκτή από όλους τους οίκους κατασκευαστών ψυγείων. Μηχανήματα αυτόνομα, υποστήριξης ενός ψυγείου. Εισαγωγής , με ιπποδύναμη από Ο,5ΗΡ -15ΗΡ. Αερόψυκτα, με κοντέσερ ιδανικό για τις πλέον τροπικές θερμοκρασίες στης Ελλάδας. Η δυνατότητα επιλογής του μοντέλου (COPELAND, BITZER, LUNITE) είναι του πελάτη, ενώ η ιπποδύναμη καθορίζεται σύμφωνα με μελέτη μέσα από τις τεχνικές προδιαγραφές του ψυγείου.

Ασφαλισμένα με πρεσοστάτη χαμηλήςυψηλής πίεσης με θερμίστορ ασφάλειας θερμοκρασίας, με θερμικό προστασίας έλλειψη φάσεως ρεύματος και με σύστημα επαναφοράς λαδιού παρέχουν την μεγαλύτερη εγγύηση για μακρόχρονη και καλή λειτουργία του ψυγείου.

Δυνατότητες λειτουργίας με σειρές από οικολογικά FREON (R-404, R-134a).

Αυτονομία στην ψύξη με το μικρότερο οικονομικό κόστος και την λιγότερη συντήρηση.

Αυτόνομα Μη...
Αυτόνομα Μηχανήματα Αυτόνομα Μηχανήματα
Αυτόνομα Μη...
Αυτόνομα Μηχανήματα Αυτόνομα Μηχανήματα
Αυτόνομα Μη...
Αυτόνομα Μηχανήματα Αυτόνομα Μηχανήματα