Πολυκοντένσερ

Το σύστημα πολυκοντέσερ είναι ένα σύστημα που εφαρμόζει η MELCAL και είναι δική της πατέντα στις δύσκολες συνθήκες μηχανοστασίων. Λύση η οποία στα προτερήματα της αξίζει να αναφερθούμε

  1. Μικρότερο κόστος μηχανοστασίου
  2. Μικρότερο κόστος (έναντι MULTI και COMPACT)
  3. Αποφυγή δαπάνης εξαερισμού
  4. Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου
  5. Οικονομικότερη λειτουργία (έναντι αυτόνομων μηχανημάτων και COMPACT)


Είναι ένα συγκρότημα αποτελούμενο από αυτόνομα κοντέσερ συμπυκνωτικής ικανότητας σύμφωνα με την αθροιστική ισχύ των κομπρεσέρ. Η κάθε κατάθλιψη φεύγει από το κομπρεσέρ ή καταλήγει σε διανομέα κυκλωμάτων του ΠΟΛΥΚΟΝΤΕΣΕΡ. Εκμεταλλευόμαστε όλο το μήκος του κοντέσερ. Η κίνηση των ανεμιστήρων γίνονται θερμοστατικά και με διαφορετική στάθμη θερμοκρασίας. Έχει την δυνατότητα και κάθετης και οριζόντιας τοποθέτησης. Οι διαστάσεις του είναι μεταβαλλόμενες σύμφωνα με τον αριθμό των κυκλωμάτων και των ιπποδυνάμεων των κομπρεσέρ που θα χρησιμοποιηθούν. Πάντα προβλέπεται επιπλέον κύκλωμα για μελλοντική χρήση.

Πολυκοντένσ...
Πολυκοντένσερ Πολυκοντένσερ
Πολυκοντένσ...
Πολυκοντένσερ Πολυκοντένσερ