Συμπυκνωτές

Οι συμπυκνωτές SIARCO κατασκευασμένοι από διαυλωτό coil ø 3/8'' και με απόσταση φύλλων 2,1mm για καλύτερη αποροφούμενη συμπυκνωτική ισχύ, καλύπτουν με ασφάλεια την απαιτούμενη ψυκτική ισχύ των εγκαταστημένων compressor .
Με μεγάλη ποικιλία σε αποδόσεις από 6kw έως 630kw ,κάθετοι ή οριζόντιοι και με δυνατότητα επιλογής στροφών των ανεμιστήρων, μπορούν να αντεπεξέλθουν και στις πιο δύσκολες συνθήκες αποφυγής της ηχορύπανσης (20db). Το ισχυρό πλαίσιο βαμμένο επιμελώς με αντισκουριακό υλικό και βαφή, προστατεύεται με ασφάλεια από τις καιρικές συνθήκες του περιβάλλοντος.

Συμπυκνωτές
Συμπυκνωτές Συμπυκνωτές