Μονάδες

Μονάδες MULTI COPELAND - ΒITZER

H λύση αυτή ενδείκνυται για μεγάλες και δύσκολες εγκαταστάσεις ή εκεί που απαιτείται μεγάλος αριθμός συμπιεστών.
Αποτελείται από 3 ή 4 συμπιεστές DISCUS DWM της COPELAND ή BITZER για R-134α, R-404 κατάλληλης ονομαστικής ισχύς ώστε να καλύπτονται τα υπολογισθέντα ψυκτικά φορτία των ψυγείων και με περίσσια ισχύ για μελλοντική χρήση. Έχουν πα­ράλληλη διάταξη στις σωληνώσεις κατάθλιψης αναρρόφησης και ελαίου, ενώ βρίσκο­νται πάνω σε αντικραδαστικά πέλματα για την απορρόφηση των κραδασμών.
Έχει ενσωματωμένο τον ηλεκτρολογικό της πίνακα ενώ όλες οι λειτουργίες και step γίνονται μέσω PLC. Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια του συστήματος υπάρ­χει και αυτόματη μηχανική λειτουργία. Οι φωτεινές ενδείξεις μας επιτρέπουν να βλέ­πουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το MULTI, ενώ υπάρχει ωρομετρητής για τον χρόνο εργασίας των συμπιεστών και των συμπυκνωτήρων.
Είναι η ιδανικότερη λύση αφού

  1. η οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος είναι μέχρι και 23% έναντι αυτόνομων μηχανημάτων.
  2. μικρό διαστάσεων μηχανοστάσιο
  3. δεν απαιτείται εξαερισμός

Μονάδες MUL...
Μονάδες MULTI COPELAND - ΒITZER Μονάδες MULTI COPELAND - ΒITZER

Μονάδες MULTI SCROLL COPELAND

Όταν η διαμόρφωση του χώρου του S/M απαιτεί μηχανοστάσιο με πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου, τότε μιλάμε μόνο για συμπιεστές SCROLL της COPELAND. Είναι ότι πιο προηγμένο στην τεχνολογία των συμπιεστών. Έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν σε ηχομονωτική διάταξη για ακόμη μεγαλύτερη μείωση του θορύβου.
To MULTI αποτελείται από 4-5 συμπιεστές SCROLL για R-404, R-134a, . Έχει όλα τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε για το MULTI DISCUS COPELAND ενώ μπορεί να εργασθεί σε ακόμη πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.
To PLC είναι ακόμη πιο εξελιγμένο για μεγαλύτερη οικονομία ρεύματος. Έχει ακόμη μικρότερο όγκο, δεν απαιτείται εξαερισμός, ενώ δύναται να καλύψει τους χώ­ρους για τον κλιματισμό

Μονάδες MUL...
Μονάδες MULTI SCROLL COPELAND Μονάδες MULTI SCROLL COPELAND
Μονάδες MUL...
Μονάδες MULTI SCROLL COPELAND Μονάδες MULTI SCROLL COPELAND

More in this category: Συμπυκνωτές »