Ψυκτικοί θάλαμοι

H De Rigo προσφέρει ένα πλήρες φάσμα ψυκτικών θαλάμων, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κάθε χώρου πώλησης: