Χοάνη Απαγωγής - Μέσης Μονής ή Διπλής Ενέργειας

Διαστάσεις:

1500x1100x600 1500x2200x600
2000x1100x600 2000x2200x600
2500x1100x600 2500x2200x600
3000x1100x600 3000x2200x600

• Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10
• Αφαιρούμενα ανοξείδωτα πλενώμενα φίλτρα
• Φωτισμός και σύστημα αποκομιδής λαδιών
• Μονής ή διπλής ενέργειας